1+
اقلام استفاده شده در این نصب:

HCP1DK آمپلی فایر هرتز 

693.11 بلندگوی Infinity Kappa

1+

دیدگاه بگذارید