گین آمپلی فایر چیست؟
آیا می‌توان گین آمپلی فایر را اضافه باز کرد؟
چگونه می‌توان آن را تنظیم کرد؟

 

همانطور که میدانید آمپلی فایر یک وسیله افزایش ولتاژ و در نهایت تقویت توان خروجی و سطح سیگنال و یا صدا است.

آمپلی‌فایرها مقدار فرکانس و سطح سیگنال دریافتی را تقویت می‌کنند یعنی یک ورودی سیگنال دارند و یک خروجی سیگنال.

اگر قرار است یک آمپلی فایر 100 ولت خروجی داشته باشد باید یک مقدار مشخص از سیگنال را ورودی داشته باشد.

پخش‌ها و دستکاری‌های صوتی مختلف سطح خروجی صدا یا پری اوت متناقضی دارند برخی 2 ولت تا 5 ولت خروجی‌های مختلف دارند در حالیکه ورودی آمپلی فایر باید یک سطح قابل قبول و شخصی داشته باشد.

به همین خاطر بر روی آمپلی فایر پتانسیومتری قرار دارد به نام گین که وظیفه‌ی آن همسطح کردن فرکانس ورودی است یعنی اگر پخش شما پری اوت 2 ولتی دارد گین بازتر خواهد بود و اگر پخش شما پری اوت 4 ولتی دارد گین کمتر باز خواهد شد. تا در هر حالت سطح ورودی به یک استاندارد باشد.

اما نکته قابل توجه این است که گین ولوم خروجی یعنی حجم دهنده و افزایش دهنده صدای آمپلی فایر نیست و یا با باز کردن گین حجم صدا افزایش پیدا نخواهد کرد به زبانی دیگر اگر یک آمپلی فایر 100 وات RMS است با افزایش گین هیچگاه به توان 110 وات RMS نخواهد رسید.

در واقع با باز کردن خارج از استاندارد گین مقدار خروجی آمپلی فایر بهم ریخته و علاوه بر دیستروشن ما شاهد کلیپینگ خواهیم بود که امکان به خطر انداختن و از بین بردن درایور ها (بلندگو و یا ساب و…) را خواهیم داشت.

پس بخاطر بلندگو یا درایورهای خودتان هم که شده از باز کردن بیش از حد گین آمپ پرهیز کنید.

کنار همه گین‌های آمپلی فایرها اعدادی نوشته شده که نشان دهنده مقدار ولتاژ خروجی پخش‌ها است که میتوانید بوسیله آن گین آمپ خود را را بصورت دقیق تنظیم کنید استفاده از ولت‌متر کمی پیچیده و تابع شرایط خاصی مثل ولتاژ ماشین است.

وجود ولت‌متر موزیک یکسان با فرکانس می‌باشد که خیلی توصیه نمیکنیم.

پس گین آمپ ولوم نیست از افزایش خارج از استاندارد آن اجتناب کنید.

اگر سوال یا نظری دارید داخل کامنت‌ها مطرح کنید.