6+
امتیاز (5 / 1)

بررسی چگونگی اهم بندی صحیح ساب ووفر و کاهش آسیب های احتمالی

یکی از متداول ترین سؤالات در زمینه سیستم صوتی خودرو معمولاً این است که “چگونه می توانم ساب ووفرهای خود را به آمپلی فایر وصل کنم؟” توضیح این آسان نیست زیرا گزینه ها و متغیرهای زیادی وجود دارد که هنگام خرید و سیم کشی سیستم صوتی خود باید در نظر بگیرید. ساب ووفر ها دارای امپدانس های مختلفی هستند (دوتا کویل 4 اهم، تک کویل 2 اهم و غیره) که هنگام اضافه کردن یا کم کردن ساب ووفر های دیگر گزینه های سیم کشی شما را تغییر می دهد و همچنین آمپلی فایرها در امپدانس نهایی، محدودیت هایی دارند که برای اطلاع از آن باید به کاتالوگ محصول مراجعه نمایید که آمپ مورد نظر روی چه اهمی چند وات می دهد یا چه اهمی را ساپورت نمی کند، اطلاع از این اطلاعات باعث آسیب ندیدن آمپلی فایر و ساب ووفر شما می شود.

بنابراین ساب ووفرها باید همان امپدانس نهایی را که آمپلی فایر ساپورت می کند را داشته باشند که به هم وصل شوند. برای خیلی از مردم هیچکدام از اطلاعات فوق شاید آشنا نباشد زیرا علم فیزیک پشت این مقوله بوده و اطلاعات تخصصی کار ادیو می باشد، بنابراین ایران کار ادیو یک راهنما برای سیم کشی ساب ووفر ایجاد کرده است تا مطمئن شوید که  اگر اولین بار است این کار را انجام می دهید به درستی و دقیق ساب خود را اهم بندی کنید تا آسیب نبیند و از صدای آن لذت ببرید! به سادگی به جداول زیر نگاه کنید تا دریابید که کدام سناریوی سیم کشی ساب ووفر، مورد نیاز شماست و نحوه سیم کشی را به دقت مشاهده می کنید!

می خواهیم ابتدا تخصصی به اهم بندی ساب بپردازیم و با فرمول های فیزیک مقوله را بررسی کرده و سپس ساده تر آن را بیان کنیم برای اهم بندی ساب، ما دو روش داریم:

  1. سِری: یعنی افزایش مقاومت (سیم منفی به مثبت اتصال داده می شود و منفی و مثبت باقی مانده به آمپ متصل می شود)
  2. موازی: یعنی کاهش مقاومت (سیم منفی به منفی، سیم مثبت به مثبت اتصال داده می شود و یکی از منفی ها و مثبت ها به آمپ متصل می شود)

مثالی برای اتصال سری:

دو ساب ووفر تک کویل 4 اهم، به صورت سری بسته شده اند طبق شکل زیر و مطابق فرمول قانون اهم مقاومت نهایی 8 اهم می شود:

سری بستن ساب ووفر

مثالی برای اتصال موازی:

اگر همان دو ساب تک کویل 4 اهم به صورت موازی بسته شوند مطابق قانون اهم مقاومت نهایی 1 اهم خواهد بود.

موازی بستن ساب ووفر

-حال برای درک بهتر مثال سخت تری را بررسی می کنیم 4 عدد ساب ووفر تک کویل را که به ترتیب 4 اهم، 8 اهم، 2 اهم و 8 اهم هستند را ببینید با چه روشی می شود اهم آن را به 1 رساند؟ به شکل زیر توجه کنید:

موازی بستن 4 ساب ووفر

حالا که با مفهوم اهم بندی ساب آشنا شدید می خواهیم تمامی حالت هایی که در بستن ساب ووفر از 1 تا 4 ساب به وسیله آمپ های مونو و استریو ممکن است اتفاق بیافتد را با رسم شکل بررسی کنیم.

حالت اول: بررسی مدل های مختلف اتصال یک عدد ساب به آمپ

1- بستن یک ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو

بستن یک ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو

2- بستن یک ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو

بستن یک ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو

3- بستن یک ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو

بستن یک ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو

4- بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

5- بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

6- بستن یک ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

بستن یک ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

7- بستن یک ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن یک ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

8- بستن یک ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن یک ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

9- بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو در حالت بریج و آوردن اهم روی 4

بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو در حالت بریج و آوردن اهم روی 4

10- بستن یک ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج و آوردن اهم روی 8

بستن یک ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج و آوردن اهم روی 8

حالت دوم: بررسی مدل های مختلف اتصال دو عدد ساب به آمپ

1- بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

2- بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

3- بستن دو ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

بستن دو ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

4- بستن دو ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

بستن دو ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

5- بستن دو ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

بستن دو ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

6- بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

7- بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

8- بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ استریو

بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ استریو

9- بستن دو ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو

بستن دو ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو

10- بستن دو ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن دو ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو در حالت بریج11- بستن دو ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو

بستن دو ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو12- بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو

بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو

13- بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

حالت سوم: بررسی مدل های مختلف اتصال سه عدد ساب به آمپ

1- بستن سه ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2.7

بستن سه ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2.72- بستن سه ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 3

بستن سه ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 33- بستن سه ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1.33

بستن سه ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1.334- بستن سه ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2.7

بستن سه ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2.7حالت چهارم: بررسی مدل های مختلف اتصال چهار عدد ساب به آمپ

1-بستن چهار ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

بستن چهار ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 22- بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 43- بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 14- بستن چهار ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

بستن چهار ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 25- بستن چهار ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

بستن چهار ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

6- بستن چهار ساب تک کویل 2 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 4

بستن چهار ساب تک کویل 2 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 47- بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 2

بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 2

8- بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

9- بستن چهار ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 4

بستن چهار ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 4

10- بستن چهار ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 2

بستن چهار ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 2

11- بستن چهار ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 4

بستن چهار ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 4

12- بستن چهار ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن چهار ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

امتیاز (5 / 1)
6+

16
دیدگاه بگذارید

جدیدترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
حمید

سلام جناب یه باند ۳ اهمی رو چطور ب امپیلی ۲ یا ۴ اهم متصل کنم؟؟

محسن

تفاوتی در نحوه نصب برای بلندگو وجود ندارد. مقوله اهم بندی بیشتر مربوط به ساب ووفر ها می باشد.پایداری آمپلی فایر های استریو بر پایه دو اهم می باشد و ۳ اهم بسیار مناسب خواهد بود و توان بالایی به بلندگو منتقل خواهد شد.

حمید

ممنون اخه باندی ک خریداری کردم ۳ اهم کنود هستش دقیق بخوام بگم ۷۱۰exکنود

ابی

سلام.ممنون از مطالب خوبتون..فقط هرچی نگاه کردم ندیدم اگر ممکن هست راهنمایی کنید.میخام دوتا ساب تک کویل ۴ اهمی به امپلی منو ۱۲۰۰پی ار اس ببندم..چطوری سیم کشی کنم ک روی ۴اهم بمونه؟

محسن

سلام. دو تا ساب ۴ اهم رو اگر سری کنید میشه ۸ اهم اگر موازی کنید میشه ۲ اهم. آمپلی فایر های مونو پایداری شون روی یک اهم هست یا نهایت دو اهم. بهترین کار موازی کردن ساب ها می باشد. توجه داشته باشید که اگر ساب ووفر ها توان پایینی دارند گین آمپ را از صفر کم کم زیاد کنید تا آسیبی نبینند.

ابی

تشکر از راهنمایی🌹🙏

حمید

کار خاصی لازم نبست انجام بدید اگ امپیلی شما کشش دوتا رو باهم داشته باشه فقط لازمه از خروجی امپیلتون متصل کنید ب سابتون ساده بخوام بگم زیر امپیلی باید چهار تا سیم باشه دوتا ب یه ساب دوتام ب یه ساب
همه گفته های بالا تو شرایطی هستش ک امپیلی شما روی ۴ اهم باشه

حسین

لطفاً مزایا یا معایب ساب ووفر های دبل کویل نسبت به تک کویل رو ساده و مختصر توضیح بدید . سپس لطفاً به این دو سوال پاسخ بدید سوال اول در مورد ساب Audison APS 8D که دو کویل چهار اهم هست و قدرت ۲۵۰ RMS ، برای راه اندازی کامل ، آیا باید از آمپلی فایر دو یا چهار کاناله استفاده شود که هر کانال چهار اهم ۱۲۵ RMS قدرت داشته باشد ؟ یا باید هر کانال ۲۵۰ RMS قدرت داشته باشد ؟ سوال دوم برای راه اندازی کامل یک ساب تک کویل مثل Audisun APS 8R با قدرت… بیشتر

محسن

سلام دوست عزیز. با موازی کردن سیم پیچ ها میتوانید به مقاومت ۲ اهمی دست یابید و با اتصال به یک آمپ مونو آن را راه اندازی کنید. دو کویل را جداگانه نمی توان به دو کانال مجزا متصل کرد.یک کانال ۲۵۰ واتی مناسب خواهد بود. توجه داشته باشید که تنها باید از یک کانال با توان حدود ۲۵۰ وات RMS استفاده کنید. از آنجایی که از آمپلی فایر های استریو نیز میتوان برای راه اندازی ساب ووفر ها در حالت پل زدن دو کانال استفاده کرد پیشنهاد نمی شود از آمپ استریو جهت راه اندازی ساب مذکور استفاده کنید.… بیشتر

حسین

سپاس از پاسخ کامل و واضح شما . از اینکه برای بالا رفتن سطح دانش ما نسبت به صنعت کارآدیو وقت می‌گذارید و تلاش می کنید بی نهایت سپاسگزارم .

محسن

ممنون از حسن نظرتون

عادل
امتیاز :
     

سلام ساب من ارت کوییک dbxi هستش.و دبل کویل ۴ اهم هست.ولی امپلی مونو ی من روی ۱ اهم ۸۰۰rms میده و روی ۲ اهم ۴۰۰.چجوری باید درایوش کرد؟سابم ۷۵۰ ار ام اسه.ممنون❤

نوید

سلام ممنون از مطالب مفیدتون.می خواستم بدونم در سیستم های sq بهتره ساب رو با آمپ استریو درایو کنیم یا مونو؟

محسن

سلام. کلا آمپ های استریو جهت راه اندازی فول رنج ها مناسب هستند با اینکه تنطیمات اتصال ساب ووفر دارا می باشند ولی معمولا توان لازم جهت راه اندازی سابووفر را ندارند . در هر صورت پیشنهاد میشود از آمپ های مونو جهت راه اندازی ساب ووفر استفاده کنید.میتوانید با توجه به توان RMS ساب ووفر، یک آمپلی فایر متناسب با آن تهیه کنید.

امید

بنظر من سعی کنید از آمپ ها و ساب های کیفیتی مثل برند گلیدن یا فوکال استفاده کنید

آریا توکلی

مدت ها بود میخواستم نحوه اهم بندی ساب و فرمول های آن را بدونم و اطلاعاتی درباره اینکه در چه مواقعی ساب باید سری یا موازی بسته شود کسب کنم.
ممنون از مطلب جامع و سایت خوبتون.