سورنتو نصب 9018 کنوود و صداگیری

نصب هدیونیت کنوود DDX9018SM بر روی سورنتو و تست صداگیری موزیک DSD توسط ایران کارادیو