راهنما سایز باند های خودرو ون هایس

اسپیکر استیج عقب :

موارد دیگر :

اسپیکر استیج جلو  :

هدیونیت :

نصب های انجام شده بر روی خودرو توسط تیم ایران کارادیو

دیدگاه بگذارید