نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

XS-NW1200/XS-NW12002 ساب ووفر سونی SONY

تومان
سایز 12 اینچ توانMAX W 1800 وات توان RMS W 300 وات

SWS-12D4 ساب ووفر آلپاین Alpine

تومان
سایز 12 اینچ توانMAX W 1500 وات توان RMS W 500 وات حساسیت sensitivity 86.5 dB مقاومت Impedance 4 اهم

CS1214 ساب جی بی ال JBL

تومان

12 اینچ

1000 وات

250 وات

90dB

4 اهم

35 - 200 هرتز

S2-1224 ساب جی بی ال JBL

تومان

12 اینچ

1100 وات

275 وات

 

25 - 175 هرتز

SWS-12D2 ساب ووفر آلپاین Alpine

تومان

12 اینچ

1500 وات

500 وات

86.4 dB

2 اهم

26-200 هرتز

15 میلی متر

XS-GTR121LD ساب ووفر سونی SONY

تومان

SUBWOOFER

سایز
12 اینچ

توانMAX W
2000 وات

توان RMS W
420 وات

حساسیت sensitivity
مقاومت Impedance
پاسخ فرکانس - frequency respons
30-1000 هرتز

SX 300D ساب ووفر هرتز Hertz

تومان
SUBWOOFER سایز 12 اینچ توانMAX W 3200 توان RMS W 800 حساسیت sensitivity 91

HX 300D ساب ووفر هرتز Hertz

تومان
SUBWOOFER سایز 12 اینچ توانMAX W 1200 وات توان RMS W 600 وات حساسیت sensitivity 90 dB

ES F30 ساب ووفر هرتز Hertz

تومان
SUBWOOFER سایز 12 اینچ توانMAX W 1050 وات توان RMS W 350 وات

MG 12 ساب ووفر هرتز Hertz

تومان
SUBWOOFER سایز 12 اینچ توانMAX W 8000 وات توان RMS W 2000 وات

MM 12 UNLIMITED ساب ووفر هرتز Hertz

تومان
SUBWOOFER سایز 12 اینچ توانMAX W 8000 هرتز توان RMS W حساسیت sensitivity مقاومت Impedance پاسخ فرکانس - frequency respons حد جابجایی وفرXmaX

ES-F30.5 ساب ووفر هرتز Hertz

تومان
SUBWOOFER سایز 12 اینچ توانMAX W 1050 هرتز توان RMS W 350 هرتز حساسیت sensitivity 93.5 dB