یک نصب مکمل پژو ۲۰۷

یه نصب برای تکمیل سیستم در واقع یه نصب مکمل
تعویض بلندگوهای استیج جلو با کامپوننت
توجه داشته باشید ترکیب سیستم که ترکیبی از میدرنج و سوپر تیوتر با کامپوننت میباشد مورد درخواست مشتری میباشد

ادامه مطلب