پروسسور چیست ؟ همه چیز در مورد پروسسور

مقاله اختصاصی ایران کارادیو در مورد پروسسور
پروسسور در واقع یک دستگاه پردازش صوت می باشد ،یک آنالیزور صوت،یک دستگاه که می تواند بر روی صدا اثر بگذارد،صدا را تخریب کرده و تجزیه کرده(مثل یک منشور که در قبال نور آن را تجزیه می کند) و بعد آنطور که ما لازم داریم آن صدا را بازسازی می کند یعنی با سلیقه شنیداری ما هماهنگ می شود.

ادامه مطلب