بررسی چگونگی اهم بندی صحیح ساب ووفر و کاهش آسیب های احتمالی

یکی از متداول ترین سؤالات در زمینه سیستم صوتی خودرو معمولاً این است که “چگونه می توانم ساب ووفرهای خود را به آمپلی فایر با اهم بندی درست ساب وصل کنم؟”

توضیح این آسان نیست زیرا گزینه ها و متغیرهای زیادی وجود دارد که هنگام خرید و سیم کشی سیستم صوتی خود باید در نظر بگیرید.

ساب ووفر ها دارای امپدانس های مختلفی هستند (دوتا کویل ۴ اهم، تک کویل ۲ اهم و غیره) که هنگام اضافه کردن یا کم کردن ساب ووفر های دیگر گزینه های سیم کشی شما را تغییر می دهد و همچنین آمپلی فایرها در امپدانس نهایی، محدودیت هایی دارند که برای اطلاع از آن باید به کاتالوگ محصول مراجعه نمایید که آمپ مورد نظر روی چه اهمی چند وات می دهد یا چه اهمی را ساپورت نمی کند، اطلاع از این اطلاعات باعث آسیب ندیدن آمپلی فایر و ساب ووفر شما می شود.

بنابراین ساب ووفرها باید همان امپدانس نهایی را که آمپلی فایر ساپورت می کند را داشته باشند که به هم وصل شوند.

برای خیلی از مردم هیچکدام از اطلاعات فوق شاید آشنا نباشد زیرا علم فیزیک پشت این مقوله بوده و اطلاعات تخصصی کار ادیو می باشد،

بنابراین ایران کار ادیو یک راهنما برای سیم کشی ساب ووفر ایجاد کرده است تا مطمئن شوید که  اگر اولین بار است این کار را انجام می دهید به درستی و دقیق ساب خود را اهم بندی کنید تا آسیب نبیند و از صدای آن لذت ببرید! به سادگی به جداول زیر نگاه کنید تا دریابید که کدام سناریوی سیم کشی ساب ووفر، مورد نیاز شماست و نحوه سیم کشی را به دقت مشاهده می کنید!

می خواهیم ابتدا تخصصی به اهم بندی ساب بپردازیم و با فرمول های فیزیک مقوله را بررسی کرده و سپس ساده تر آن را بیان کنیم برای اهم بندی ساب، ما دو روش داریم:

 1. سِری: یعنی افزایش مقاومت (سیم منفی به مثبت اتصال داده می شود و منفی و مثبت باقی مانده به آمپ متصل می شود)
 2. موازی: یعنی کاهش مقاومت (سیم منفی به منفی، سیم مثبت به مثبت اتصال داده می شود و یکی از منفی ها و مثبت ها به آمپ متصل می شود)

مثالی برای اتصال سری:

دو ساب ووفر تک کویل ۴ اهم، به صورت سری بسته شده اند طبق شکل زیر و مطابق فرمول قانون اهم مقاومت نهایی ۸ اهم می شود:

سری بستن ساب ووفر

مثالی برای اتصال موازی:

اگر همان دو ساب تک کویل ۴ اهم به صورت موازی بسته شوند مطابق قانون اهم مقاومت نهایی ۱ اهم خواهد بود.

موازی بستن ساب ووفر

-حال برای درک بهتر مثال سخت تری را بررسی می کنیم ۴ عدد ساب ووفر تک کویل را که به ترتیب ۴ اهم، ۸ اهم، ۲ اهم و ۸ اهم هستند را ببینید با چه روشی می شود اهم آن را به ۱ رساند؟ به شکل زیر توجه کنید:

موازی بستن 4 ساب ووفر

حالا که با مفهوم اهم بندی ساب آشنا شدید می خواهیم تمامی حالت هایی که در بستن ساب ووفر از ۱ تا ۴ ساب به وسیله آمپ های مونو و استریو ممکن است اتفاق بیافتد را با رسم شکل بررسی کنیم.

حالت اول: بررسی مدل های مختلف اتصال یک عدد ساب به آمپ

۱- بستن یک ساب تک کویل ۲ اهم با آمپ مونو

بستن یک ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو

۲- بستن یک ساب تک کویل ۴ اهم با آمپ مونو

بستن یک ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو

۳- بستن یک ساب تک کویل ۸ اهم با آمپ مونو

بستن یک ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو

۴- بستن یک ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۴

بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

۵- بستن یک ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۱

بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

۶- بستن یک ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۲

بستن یک ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

۷- بستن یک ساب تک کویل ۴ اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن یک ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

۸- بستن یک ساب تک کویل ۸ اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن یک ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

۹- بستن یک ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ استریو در حالت بریج و آوردن اهم روی ۴

بستن یک ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو در حالت بریج و آوردن اهم روی 4

۱۰- بستن یک ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ استریو در حالت بریج و آوردن اهم روی ۸

بستن یک ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج و آوردن اهم روی 8

حالت دوم: بررسی مدل های مختلف اتصال دو عدد ساب به آمپ

۱- بستن دو ساب تک کویل ۲ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۴

بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

۲- بستن دو ساب تک کویل ۲ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۱

بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

۳- بستن دو ساب تک کویل ۴ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۲

بستن دو ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

۴- بستن دو ساب تک کویل ۸ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۴

بستن دو ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

۵- بستن دو ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۲

بستن دو ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

۶- بستن دو ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۴

بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4

۷- بستن دو ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۱

بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1

۸- بستن دو ساب تک کویل ۲ اهم با آمپ استریو

بستن دو ساب تک کویل 2 اهم با آمپ استریو

۹- بستن دو ساب تک کویل ۴ اهم با آمپ استریو

بستن دو ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو

۱۰- بستن دو ساب تک کویل ۸ اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن دو ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو در حالت بریج۱۱- بستن دو ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ استریو

بستن دو ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو۱۲- بستن دو ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ استریو

بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو

۱۳- بستن دو ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن دو ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

حالت سوم: بررسی مدل های مختلف اتصال سه عدد ساب به آمپ

۱- بستن سه ساب تک کویل ۸ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۲.۷

بستن سه ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2.7۲- بستن سه ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۳

بستن سه ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 3۳- بستن سه ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۱.۳۳

بستن سه ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1.33۴- بستن سه ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۲.۷

بستن سه ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2.7حالت چهارم: بررسی مدل های مختلف اتصال چهار عدد ساب به آمپ

۱-بستن چهار ساب تک کویل ۲ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۲

بستن چهار ساب تک کویل 2 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2۲- بستن چهار ساب تک کویل ۴ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۴

بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 4۳- بستن چهار ساب تک کویل ۴ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۱

بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 1۴- بستن چهار ساب تک کویل ۸ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۲

بستن چهار ساب تک کویل 8 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2۵- بستن چهار ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی ۲

بستن چهار ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ مونو و آوردن اهم روی 2

۶- بستن چهار ساب تک کویل ۲ اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی ۴

بستن چهار ساب تک کویل 2 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 4۷- بستن چهار ساب تک کویل ۴ اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی ۲

بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 2

۸- بستن چهار ساب تک کویل ۴ اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن چهار ساب تک کویل 4 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

۹- بستن چهار ساب تک کویل ۸ اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی ۴

بستن چهار ساب تک کویل 8 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 4

۱۰- بستن چهار ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی ۲

بستن چهار ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 2

۱۱- بستن چهار ساب دبل کویل ۴ اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی ۴

بستن چهار ساب دبل کویل 4 اهم با آمپ استریو و آوردن اهم روی 4

۱۲- بستن چهار ساب دبل کویل ۲ اهم با آمپ استریو در حالت بریج

بستن چهار ساب دبل کویل 2 اهم با آمپ استریو در حالت بریج

۱۰۷ نظر در “چگونه می توانم ساب ووفرهای خود را به آمپلی فایر وصل کنم؟ (اهم بندی ساب)

 1. علیرضا گفت:

  سلام . من یه امپیلی boss چهار کانال دارم که بامشخصات ۲x500W 4Ω, ۴x250W 2Ω دارم میخواستم بدوم میتونم یه ساب هزارMA-1202D2 rms با دو تا کوئل ۲ اهمی رو بهش وصل کنم.

  1. ایران کارآدیو گفت:

   برای این ساب باید امپلی مونو قوی تهیه کنید و اگر امپلی ضعیف ببندید احتمال داره امپلی یا ساب به مشکل بخوره

   ۱
 2. سیاوش گفت:

  سلام
  ی سوال من ساب دو کویل ۴اهم دارم با ی آمپ ۴ کانال ۴ اهم چجوری باید وصلش کنم؟؟

  ۵
 3. محمد گفت:

  سلام وقتتون بخیر باشه
  مرسی از مطالب کاملی که نوشتید
  من اخیرا یه سیستم بستم امپلی ۱۲۰۰ ار ام اسه ولی دوتا ساب ۸۰۰ انداخته واسم اولین بارمم هست که سیستم میبندم میخواستم ببینم این دوتا ۸۰۰ تا جمعا قدرتشون میشه ۱۶۰۰ چطوری روی امپ ۱۲۰۰ سوار شده

  ۱
  1. پشتیبان گفت:

   سلام
   امکان نصبش هست ولی قطعا امپلی زیر فشار هست

   ۱
 4. علیرضا صالحی گفت:

  خواهش میکنم
  راهنمایی کنید.

 5. علیرضا صالحی گفت:

  باسلام
  خواستم بپرسم آیا میشه ۱عدد ساب کنوود مدل۲۵۱۶
  رو با امپلی فایر خانگی راه اندازی کنم
  واگه میشه چه آمپی مدنظرتونه
  چون واسه خونه میخواستم.

  ۱
  1. پشتیبان گفت:

   سلام
   اگر امپلی فایر شما ۴ اهم باشه میتونید راه اندازی کنید

 6. علی براری گفت:

  سلام من یه ساب کنوود ۳۰۱۲dvc دوکوئله دارم
  یه جا خوندم که حداکثر توانش که چهارصد ارام اس هست اگه بخواد استفاده بشه باید روی دو اهم بسته بشه
  آمپم هم بوشمن چهارکانال قرمز رنگ ۴۴۸۰lx هستش
  چه راهکاری دارین؟ممنون میشم کمکم کنید

 7. حسین گفت:

  سلام داداش ی سوال داشتم یدونه ساب دیجیتال اودیو ۱۵ pro d4
  ۲۵۰۰w/1000rms دارم ۲کول ۴اهم داره، میخوام اینو رو۲اهم ببندم بنظرت مشکل داره یا نه؟ 🤔
  الانم رو ۸اهم بسته شده اصلا صداش در نمیاد 🥺
  امپلیمم سانداستریم ۱۶۰۰rms/رو ۲اهم ۱۱۰۰ rms میده
  رو ۴اهم ۸۰۰rms/روی تک اهم ۱۶۰۰rms
  راهنماییم میکنی ساب رو چیکار کنم ۲اهم ببندم نمیسوزه؟؟؟؟؟؟ 🤔🤔

  1. پشتیبان گفت:

   سلام
   نه مشکلی پیش نمیاد.ساب شما ۲ تا مثبت و منفی داره.۲ تا مثبت رو به هم و ۲ تا منفی رو به همدیگه وصل کنید تا ۲ اهم بشه

   ۱
 8. محسن گفت:

  سلام
  بنده یه جفت باند بیضی ۶۹۹۶ اس پایونیر ۶۰۰ وات، سوپر تیوتر ۱۵۰ وات و ساب باکس ۳۰۹ دی فور ۴۰۰ وات rms پایونیر رو دارم با پخش ۷۱۵۰ و یک عدد آمپ ۳۰۰۰ وات کنکورد پلاس، باند بیضی و سوپر تیوتر رو با هم به دو کانال و باکس رو مجزا به دو کانال دیگه آمپلی بریج کردم کیفیت صدا خوبه ولی وقتی صدا رو بالای ۴۰ یا ۴۵ میبرم صدا قطع و وصل میشه اوایل فکر میکردم مشکل از باتریه و یه دونه خازن ۲ فاراد اودیو اضافه کردم ولی هیچ تاثیر مثبتی نداشت و همچنان این مشکل وجود داره حالا از شما دوتا سوال دارم که ممنون میشم پاسخ بدید.
  ۱. آیا نحوه نصب باند، تیوتر و باکس درسته؟
  ۲. مشکل قطعی صدا از چیه و چطور میشه مشکل رو بر طرف کرد؟

 9. علی گفت:

  سلام من یک ساب ۲کوئل ۲اهمی دارم میتونم رو یم اهم مونو ببندم معایب و مضایای بستن روی ۱/۲/۴/۸اهم چیست متشکرم

  ۳
 10. مجتبی گفت:

  سلام خسته نباشید من ساب هکتور دارم ۱۶۰۰ وات ۲ مگنته دارم و رویه آمپلی مکسیدر مونو استریو ۲ کانال ۱۴۰۰ وات نصبش کردم می خوام ساب به صورت موج بیس بزنه چکار کنم از هر کی سوال کردم اطلاعی نداشت ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. پشتیبان گفت:

   سلام
   اول این که شما باید ببینید ساب و امپلی که دارین چند وات ار ام اس هست.اون موجی که شما میگین برای ساب های اس پی ال هست و وقتی با گوشی فیلم میگیرین اونجوری به صورت موج نشون میده

  2. علی گفت:

   سلام،چه آمپلی مناسب با ساب ووفر پایونیر ۳۱۱d4 است؟ماکس ۱۴۰۰, ۴۰۰ وات rms طریقه بستن باید در چه حالتی باشه؟۲ اهم یا ۴ اهم.

 11. Hossein گفت:

  سلام من ساب دبل کوئل ۴ اهمی دارم و یه امپیلی که هر کانلش ۲ اهم و رو حالت بریج ۴ اهم میده …
  مناسب ترین روش وصل کردن این ساب به این امپیلی چیه؟

 12. farid گفت:

  سلام ۴ تا ساب gb 121d4r میخوام بگیرم چه آمپی براشون بگیرم ؟

  1. پشتیبان گفت:

   سلام
   مشخصات ساب ووفر رو بگین تا راهنماییتون کنم

 13. محمد گفت:

  سلام
  چیزایی که دارم : یه پخش ۹۶۵۰bt ، یه جفت میدرنج Qs زرد ، یه جفت باند ۶۹۷۵v2 ، یه ساب ۳۰۷ پایونیر ، یه آمپلی ۵۷۰۴ پایونیر چهار کانال(شایدم ۴۷۰۴ دقیق یادم نیست)ولی فک کنم ۷۶۰ واته چهار کاناله هست
  بهترین روش اتصال اینا چطوری هست که هیچ کدوم آسیبی نرسه و صدای خوبی هم بهم بدن؟
  اینکه یه کانالو وصل کنم به خروجی ساب پخش و منفی راستو به منفی ساب و مثبت چپ رو به مثبت ساب وصل کنم کاره درستیه ؟
  با تشکر

  1. پشتیبان گفت:

   سلام
   شما باید ۲ تا میدرنج رو به امپلی وصل کنید و یا یک جفت باند و یک ساب.اگر میدرنج و بلنگو ها و ساب رو با هم وصل کنید حتما سیستم شما به مشکل میخوره.بلندگو ها رو به یک جفت خروجی امپلی وصل کنید و ساب رو در حالت پل یا بریج به کانال دیگه امپلی نصب کنید

 14. Mohsen گفت:

  سلام .لطفا اگه وقت کردین راهنمایی کنین.امپلی فایر ۲ کانال ۲۰۰ وات دارم ومیخوام ۲ تا مید بیس ۵۰ وات ۶ اهم+ ۲عددتیوتر ۲۵ وات ۸ اهم+ میدرنج ۲۰ وات ۸اهم وصل کنم.سوال اول: آیا این کار شدنیه وبه آمپلی یا باند آسیب نمیزنه؟؟ ۲ : آیا این کار شدنی ومنطقی هست؟؟ممنون

  1. پشتیبان گفت:

   سلام
   حتما اسیب میزنه و اصلا کار درستی نیست
   در قسمت مجله (استفاده صحیح از کانال های آمپلی فایر) مطالعه کنید

 15. محمد گفت:

  سلام بنده یه امپیلی فایر دارم ساندیجیتال ۲۰۰۰ ار ام اس روی ۲ اهم میده به چه سابهایی میتونم وصلش کنم کت مچ باشن

 16. محمد گفت:

  باسلام.
  من امپیلی مونو بوستر ۱۵۰۰.۱XQرو ماشینم نصبه که تو مشخصاتش روی ۲اهم ۱۰۰۰ rms زده
  دوعدد ساب ۱۲۲۴ jbl دارم که ۵۰۰ وات rms قدرت دارن
  رو ولوم بالا صدای ساب قطع میشه.میخواستم بدونم باتوجه به اینکه این امپیلی مونو دوکانال داره،اتصال صحیحش چطوره؟

 17. بابک گفت:

  پاسخگو نیستید قربان؟

 18. بابک گفت:

  خاهش میکنم جواب بدین

 19. بابک گفت:

  من حدود ۴۰ عدد بلندگو کوچیک و بزرگ دارم که بین ۳ وات تا ۱۵ وات هستن با توان های مختلف بین ۴ اهم تا ۸ اهم هستن . بغیر از ساب ها .
  که میخوام تو دو باکس بزرگ کار بزارم. جمعا میشن تغریبا ۲۵۵ وات واقعی.
  چه امپری فایری پیشنهاد میکنید ؟
  و اینکه موازی کردن این ۴۰ عدد بلنگو هم به همین نحوه هستش که ابتدای مقالتون بود که ۴ تا بلندگو با توان مختلف بودن که به ۱ امپر رسوندین؟

  1. سلام خدمت شما
   بله در مورد موازی کردن توضیح دادیم در مقالخ و برای آمپیلی تمامی آمپیلی فایر ها با اطلاعات در سایت موجود است
   پیروز باشید

 20. بابک گفت:

  مطالب عالی بود برای مددجویان در این زمینه. دست مریزاد

  این نحوه موازی و سری کردن برای میدرنج و بلندگوهای دیگر هم به همین نحوه صورت میگیره؟ یا فقط برای ساب ووفر ها صدق میکنه؟

  1. بله دوست عزیز همینطور هستش
   با تشکر از لطف شما به ما

 21. سید حسین حسینی گفت:

  سلام وقتتون بخیر بابت سایت خوبتون من امپلی مونو دارم که روی ۱ اهم ۲۴۰۰ rms ساپورت میکنه و دو ساب با قدرت ۱۷۰۰ و ۸۰۰ rms دارم که هر دو دو کوعل ۴ اهمی دارن میشه روی ۱ اهم تنظیم کنم با در نظر گرفتن توان rms متفاوت هر ساب

  1. سلام وقت شما هم بخیر
   بله امکان تنظیمش وجود داره ولی RMS هر ساب متفاوته
   پیروز باشید

 22. Hk گفت:

  باسلام .
  من یه امپلی ۴ کانال ام بی دارم که تو ۴ اهم هر کانالش ۱۲۰ وات آرامس میده و یه ساب دو کوئلی ۲۵۰ آرامس دارم که هر دو کوئلش هم ۴ اهم خب حالا که یک کوئل این ساب رو به یه کانال امپلی ببندم و اون یکی کوئلش به کانال بعدی امپلی وصل کنم ساب درست کار میکنه؟ یا این روش مشکلی داره؟

 23. mohammad گفت:

  سلام
  خواستم بدونم مثلا اگر ۲ تا ساب جی بی ال ۱۰۰۰ وات ۲۵۰ آر ام اس که ۴ اهم هستن رو با هم موازی کنم که اهم اونها ۲ بشه چه اتفاقی واسه وات (۱۰۰۰) و آر ام اس (۲۵۰) اونها میوفته ؟ تغییری میکنه یا نه ؟ مثلا وات اونها ۲۰۰۰ میشه یا …

  1. سلام توان ها با هم جمع خواهد شد و برای راه اندازی نیاز به آمپلی فایری با توان ۵۰۰ وات RMS در ۲ اهم خواهید داشت.

   1. mohammad گفت:

    یه جفت هورن تیوتر کنکورد دارم:
    مدل s-65Ds
    ۶ اهم
    ۹۰۰ وات
    ۱۰۰ آر ام اس
    و آمپیلی هایی که دارم
    ۱ _ پریمیر ۵ کانال مدل PRG – 9800
    کانال ۱ تا ۴
    ۴ تا ۸۰ وات روی ۴ اهم
    ۴ تا ۱۶۰ وات روی ۲ اهم
    و ۲ تا ۳۶۰ وات بریج میده

    و کانال ۵ هم
    ۱۶۰ وات هستش

    و آمپیلی دو هم
    پریمیر ۴ کانال مدل PRG – 12000
    ۴ تا ۱۲۰ وات روی ۴ اهم
    ۴ تا ۲۴۰ وات روی ۲ اهم
    و ۲ تا ۴۸۰ وات بریج میده

    ممنون میشم راهنمایی کنید هورن تیوتر هارو روی کدوم آمپیلی و به چه شکل ببندم که جواب بهتری بگیرم و آسیبی هم نبینن

 24. محسن گفت:

  سلام و تشکر بابت سایت خوبتون
  باندd69f پایونیر با پخش ۳۲۵bt دارم ولی تو ولوم چهل به بالا صدا بهم میریزه، پیشنهادتون برای امپلی و ساب با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت(صدای بلند نیازی ندارم فقط کیفیت صدا خوب باشه) چی هست؟ با تشکر مجدد

  1. نکته اول اینکه اگر از آمپلی فایر استفاده نمیکنید در حال حاضر از ۲۰ درصد توان بلندگو بهره می برید. در گام اول باید انرژی مورد نیاز بلندگو را تامین کنید سپس برای رفع کمبود باس اقدام به تهیه ساب ووفر کنید. پیشنهاد ما استفاده از یک آمپ ۴ کانال می باشد.
   در بین محصولات اقتصادی گزینه PRG-6404 پریمیر انتخاب قابل قبولی برای شما خواهد بود. از یک جفت کانال برای راه اندازی بلندگو استفاده کنید و از جفت کانال دیگر در حالت پل برای راه اندازی ساب ووفر. میتوانید با هزینه کردن حدود ۱ میلیون تومان و حتی کمتر یک ساب سبک با توان قابل قبول به مجموعه خود اضافه کنید.

   ۱
  2. میثم گفت:

   دمت گرم مدیر
   واقعا مطالب کارامد و عالی بود
   ممنون بابت زمانی که برا نوشتن این مطالب گذاشتی
   ان شالله خداوند اجرت را غنی بدهد

   1. پشتیبان گفت:

    سلام
    سپاس از شما
    ممنون که ما رو دنبال میکنید

 25. Amirmn گفت:

  باسلام و خسته نباشید .
  من یه ساب بیس شوکر دو کوئل دارم که ساب هر کوئلش ۴ اهم هست و سابم ۲۵۰ rms میده . من چطوری میتونم هردو کوئل این ساب رو به یک امپلی ۲ کانال در حالت بریج یا همون پل وصل کنم ؟

  1. Ali hoseini گفت:

   سلام
   بنده یه ساب دارم دو کوئل ۴ اهمی داره و ۲۵۰ آرامس الان یک کوئل این ساب رو به ۲ کانال امپلی ۴ کانال در حالت بریج وصل کردم و امپلی ام در حالت بریج ۱۳۰ آرامس میده یعنی الان به یک کوئل ساب ۱۳۰ آرامس میدم با اهم ۴ میخوام یک امپلی دو کانال هم بخرم که تو بریج ۱۲۰ آرامس میده تو ۴ اهم الان میتونم این امپلی دو کانال رو بریج کنم و به کوئل دوم سابم وصل کنم ؟ میشه این کارو کرد؟ یا مشکلی بوجود میاد ؟

   1. سلام بهترین حالت برای شما خرید یک آمپ مونو می باشد در غیر این صورت یک آمپ استریو که در حالت پلتوان RMS مورد نیاز را تامین کند.
    این امکان وجود ندارد که هر کوئل ساب را به آمپ مجزا متصل کنید. چرا که کوچکترین اختلاف فاز میتواند منجر به ایجاد صدمه به ساب ووفر و البته هر دو آمپلی فایر شود.

  2. آمپ های استریو در حالت پل بر روی ۴ اهم پایدار هستند و امکان اتصال ساب ۲ اهمی را بر روی آن نخواهید داشت. تنها از یک کوئل استفاده کنید.

 26. صادق گفت:

  سلام دوست عزیز.من یه ساب ۳۰۶c مکزیکی دارم.متاسفانه پول برای خرید امپ مونو ندارم.چه امپلی فایری رو پیشنهاد میکنید تا من بخرم و بهترین عملکرد رو بده؟

  1. سلام ساب مذکور نیازمند آمپ قدرتمند جهت راه اندازی می باشد چرا که کلا ضمت توان بالا، راه اندازی دشواری خواهد داشت. با این حال میتوانید جهت صرف هزینه کمتر گزینه BSA-200SQ آمپلی فایر بوستر را انتخاب کنید و تا ۷۰ درصد خروجی را دریافت کنید. اگر قصد دارید ۱۰۰ % ساب را راه اندازی کنید باید با صرف هزینه بیشتر به سمت آمپ ها مونو بروید.

 27. سجاد ابراهیمی گفت:

  #اسپم
  سلام خسته نباشید
  بنده یک عدد ساب کنوود مدل ۳۰۱۳ دارم قدرت این ساب ۴۰۰ rms هست میخوام یک امپیلی تا قیمت ۱ میلیون تومن برای راه اندازی این ساب معرفی کنید که بتونه این سابو ۱۰۰ در ۱۰۰ راه اندازی کنه ممنون میشم جواب بدید ؟؟؟؟
  و طریقه نصبش با امپ مورد نظری که میگید به چه صورت هست چوون این ساب ۴ اوهم هست و بنده هیچ اطلاعی از طریقه نصب این ساب ندارم ممنون از سایت خوبتون

  1. متاسفانه با یک میلیون تومان نمیتوانید آمپلی فایری تهیه کنید که ۴۰۰ وات RMS در خروجی به شما بدهد . مگر اینکه از محصولات کارکرده استفاده کنید.
   آمپ های استریو نهایت تا ۲۷۰ وات RMS بدهند که خب از صد در صد خروجی کمتر خواهد بود. و مجبور به استفاده از آمپ مونو خواهید شد که قیمتی بالاتر را خواهند داشت.
   با این حال گزینه BSA-200SQ بوستر گزینه مناسبی در این رنج قیمت خواهد بود

 28. سیروس منفرد گفت:

  با درود
  یه کامپ jbl 600ch دارم که اهمش ۲.۳ هستش. حالا میخوام نصبش کنم روی آمپ ۵۱۰۴ jvc . به دو کانال آمپ ساب رو بصورت بریج نصب کردم.برای نصب این کامپ منو راهنمایی کنین تا اهم بندی رو درست رعایت کنم .با تشکر

  1. دوست عزیز سلام. کافیست توییتر و ووفر را به کراس اوور و در نهایت کراس اوور را مستقیم به آمپ متصل کنید.اهم بندی شامل سیستم شما نمی شود. فقط در تنظیم گین آمپ دقت کنید و از ابتدا کل توان کامپ را از آن نگیرید. ابتدا ۳۰ در صد / بعد از چند روز ۵۰ درصد، این روند را تا ۷۵ درصد صدا پیش ببرید تا بلندگو همیشه سالم و مثل روز اول برایتان کار کند.

 29. احمد رضا گفت:

  سلام خسته نباشید
  دو تا ساب پایونر ۳۰۷ دی ۲ دارم
  آمپلی فایر پایونر مونو دی ۸۵۰۰ هست
  طبق کاتالوگ امپلی فایر روی ۲ اهم ۶۰۰ وات خروجی داره روی ۴ اهم ۳۰۰ وات خروجی
  به چه شکلی نصب کنم سیستمو که بهترین خروجی داشته باشم

  1. سلام. کویل هر ساب را جداگانه با هم سری کنید تا به مقاومت ۴ اهم برسند. اینگونه دو ساب ۴ اهمی خواهید داشت. سپس با موازی کردن ساب ها مقاومت کل مجموعه به ۲ اهم می رسد و حداکثر خروجی را دریافت خواهید کرد

 30. Unknown person گفت:

  سلام
  من ساب بوستر ۱۲۲m1-d4 رو دارم و به امپلی فایر بوستر ۹۶۰۰ وصلش کردم
  تو سایتا نوشته ساب من تک کویل ۴ اهمی عه ولی من پشتش دوتا کویل دیدم و حقیقتش خیلی از این چیزا سر در نمیارم واس همین میخام بدونم اون دو کویلشو میتونم (حالا به صورت سری یا موازی ک بازم نمیدونم کدومش:/) به امپلی فایرم وصل کنم تا بیس بیشتری داشته باشه؟!
  چون الان gain این امپلی تا ته بازه ولی بازم این ساب جا داره ب نظرم..
  (۱۵۰۰ وات ۸۰۰ آر ام اس)
  ممنون از سایت خوبتون ❤️

  1. نکته اول اینکه آمپلی فایر شما اصلا مناسب راه اندازی ساب ووفر بوستر آن هم با این قدرت نمی باشد. و حتما باید از آمپلی فایر مونو با توان rms حداقل ۵۰۰ وات rms در ۲ اهم استفاده کنید.
   میتوان گفت در حال حاضر از یک / چهارم قدرت ساب ووفر بهره می بردید.
   سوال در مورد سیم پیچ ها: آیا در حال حاضر از یک سیم پیچ ساب ووفر استفاده میکنید؟

   1. Unknown person گفت:

    ممنون از پاسخگوییتون
    بله از یک سیم پیچ دارم استفاده میکنم و فلن نمیتونم امپ مونو بگیرم واس همین میخام با همین امپ حداقل نصف قدرت ساب رو بگیرم تا زمانی ک بتونم یه امپ مونو خوب بندازم البته اگ بشه با استفاده از هردو سیم پیچ این قدرتو بگیرم ازش ک اگ لطف کنید منو راهنمایی کنید..
    ممنون میشم یه امپ مونو مناسب این ساب که ب طور کامل درایوش کنه ،با قیمت مناسب(ترجیحا بوستر) هم معرفی کنید ب من..

  2. Bass boster گفت:

   سلام خسته نباشید خیلی سایتتون عالیه من به سیستم علاقه دارم اکثر مقاله هاتونو مطالعه کردم
   یه ساب دوکوئل ۴ اهم ۱۲۰۰RMS
   امپ تورنادو ۶ کانال ۲۸۰۰w
   که دوکانالش تقریبا مونو هس صدای بم تولید میکنه
   چجوری مچ کنم?!
   و چهار عدد میدرنج ۴ اهم QS دارم سری یا موازی وصل کنم?!
   ممنون از سایت فوق العادتون 💗👏👏👏

   1. سلام.دو کانال امپتونو که به گفته ی خودتون مونو هست رو بدید به ساب بقیه کانال هاراهم به صورت مجزا به میدرنج ها وصل کنید

 31. آرش سعادت گفت:

  سلام من یه ساب پایونیر ۳۱۱ دارم
  و یک آمپ قوی دو کانال mb
  سابم قبلا سری متصل شده بود
  جدیدا که دوباره خاستم سیستمو ببندم نصاب گفت موازی میکنم که ۲ اهم بشه صداش بهتر میشه
  میخواستم بدونم این کار به آمپ یا ساب آسیب نمیرسونه؟
  پیشاپیش از راهنمائیتون سپاسگزارم

  1. سلام دوست عزیز. فرمودید آمپ دو کانال. اگر از توان خروجی آمپ در حالت پل صرف نظر کنیم. نکته ای که در این حالت وجود خواهد داشت این است که آمپ های استریو برای استفاده ساب ووفر در امپدانس ۲ اهم طراحی نشده اند(آن هم محصولات چینی نظیر ام بی). در بهترین حالت ۴ اهم و در غیر این صورت ۸ اهم. در حالت ۲ اهم احتمال وجود پروتکت کردن آمپ وجود دارد که امکان قطع صدا در ولوم بالا را به همراه دارد و در این حالت مدار آمپ پایدار نخواهد بود. بهترین حالت استفاده برای شما استفاده در حالت ۸ اهم هر چند با توان پایین می باشد.

   1. آرش سعادت گفت:

    سپاسگزارم
    حق با شماست
    در این چند روز که وصل کرده دائم صدای سیستم کم و زیاد میشه خود به خود

    1. یک بار سیستم را با استفاده از یک سیم پیچ ساب ووفر استفاده کنید و نتیجه را ببینید. ممکن است صدای بهتری نسبت به حالت فعلی داشته باشید

    2. میلاد گفت:

     سلام و خسته نباشید من یه ساب جی بی ال s3 دارم با یه امپ پریمر ۱۲۰۰۰ میخواستم بدونم من سابو باید روی ۲ اهم بزارم یا ۴ اهم که حد اکثر قدرتو بهم بده؟

     1. سلام.قطعا روی ۲ اهم توان بیشتری دریافت خواهید کرد. اما به دلیل اینکه آمپلی فایر مذکور شناسنامه دار نیست و دقیقا معلوم نیست که توان RMS واقعی ان چه مقدار است احتمال آسیب رسیدن به ساب ووفر در ۲ اهم وجود دارد. پیشنهاد میکنیم در حالت ۴ اهم از ساب ووفر استفاده کنید.

   2. احمد اسماعیلی گفت:

    داداش میشه خواهش کنم راهنمایی کنید؟ من دقیقا امپلی ام بی داشتم ساب رو رویه ۲ اهم زدم امپلی پروتکت کرده، حالا خیلی حالم خرابه تازه امپلی رو خریدم، نمیخوام تعمیر بشه، شما راهی بلد نیستی خودم رفع عیبش کنم؟

 32. امیرحسین گفت:

  من یه ساب mtx rt10×۳ds دارم که ۶۰۰rms دو اهم هستش
  و توان خروجیه اون ۱۸۰۰وات
  میخواستم ببینم اگه یه آمپ مونو mtxtx81000d که rms اون ۱۰۰۰(دو اهم) هست و توان خروجی اون ۲۰۰۰وات ساب رو میسوزونه
  و در مورد آمپ mb۸۰۰۱ با ۶۰۰rms در دو اهم و توان خروجی ۴۶۰۰ چطوره؟؟
  در واقع کدوم رو ببندم بهتره؟؟

  ۱
  1. اگر صرفا قصد خرید بین این دو مدل را دارید. قطعا مدل ام تی ایکس از کیفیت ساخت بسیار بالاتر همراه با استانداردهای اروپا طراحی شده و قطعا انتخاب صحیح تری خواهد بود.(با رعایت تنظیم اصولی گین)
   در رابطه با محصولات چینی نمی توان نظر قاطعانه ای داد و همیشه از نظر کیفیت انتخاب آخر و از نظر قیمت انتخاب اول خواهند بود.
   با این حال اگر قصد دارید هزینه تان کمتر شود گزینه ۸۷۰۱ پایونیر را در نظر داشته باشید.

 33. مرتضی گفت:

  سلام خسته نباید ممنون میشم سوال منو هم جواب بدید
  من یه ساب ۳۰۹ اس ۴ و یه ساب ۳۰۹ دی ۴ دارم چجوری این دوتارو به امپ مونو وصل کنم که بهترین نتیجه رو داشته باشه امپیلیم ۱۴۰۰۱ mb هست

 34. مرتضی گفت:

  سلام خسته نباشید من یه جفت ساب ۳۰۹ اس ۴ و دی ۴ دارم میخوام روی امپ مونو بلک پاور که روی یک اهم ۲۰۰۰ ار ام اس و روی دو اهم ۱۲۰۰ ار ام اس و روی ۴ اهم ۸۰۰ ار ام اس میده
  چجوری ساب هارو وصل کنم که بهترین نتیجه رو بده
  باکسم دوبل هست

 35. علی حسن پور گفت:

  سلام خسته نباشید میخاستم بدونم ساب پایونیر ۳۱۱s4 ساب خوبیه؟ و باکس چند لیتری مناسبه واسش؟ واقعا ۴۰۰ ار ام اس میده یا اغراق شده؟

  1. سلام ساب ۳۱۱s4 پایونیر از کیفیت بالایی برخوردار است و با توجه به وجود یک سیم پیچ ۴ اهمی باید آمپلی فایر مناسبی برای آن تهیه کنید که امپدانس آن ۴ اهم باشد.
   باکس پیشنهادی سیلد :۳۲-۳۷ /لیتر باکس پیشنهادی پورتد : ۳۸-۴۰ لیتر
   بله قابلیت تحمل توان تا ۴۰۰ وات RMS را دارد. ولی با توان کمتر حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ وات نیز صدای بسیار مطلوبی از آن خواهید گرفت.

 36. امیر گفت:

  سلام. امکان بستن یه ساب با دو کوئل ۲ اهمی روی ۲ اهم وجو داره. یعنی اگر فقط یکی از کوئل ها رو وصل کنیم به آمپ و کوئل دیگر رو کلا نصب نکنیم مشکلی به وجود نمیاد؟

  1. میتوانید از یک جفت کوئل استفاده کنید

 37. حمید گفت:

  سلام من یه امپلی ۵۸۰۰ام بی دارم که ۴کاناله است می خوام به دوکانالش باند ۶۹۹۶پایونیر ببند یعنی هر کانالی یه بلندگو و دو کانال دیگرو بریج بکنم یه ساب ببندم ایا در بریج کردم اهم افزایش می یابد یعنی من باید ساب ۸اهم ببندم یا۴اوهم

  1. محسن گفت:

   در آمپلی فایر های استریو امپدانس در حالت پل ۴ اهم می باشد و باید از ساب ووفر های ۴ اهمی استفاده کنید.

 38. احسان کرمی گفت:

  با سلام
  ابتد باید تشکر کنم بابت مطالب و وقتی که میگذارید.
  سوال من در باره این جریان
  واکنش فرکانس در ساب های مختلف هست که خوب البته هرکدام یه فرکانس خاص خودش رو ساپرت میکنه مثل Pioneer TS-W3002 D4
  که ۲۰Hz تا ۱۵۰Hz خوب دقیقا معنی چیه و ساب ووفری که بشتر باشه رنج فرکانسش بهتره؟ اصلان استانداردی داره برای ساب حدود پاسخگوی فرکانسی؟ وقتی از فیلتر LFP روی امپ و پخش استفاده میکنیم چطوری میشه جریان.
  میدونم این جا جای این سوال نیست ولی اگه کسی میتونه راهنمایی کنه

  1. محسن گفت:

   سلام دوست عزیز. خوشحال هستیم که ما را قابل دانستید تا سوال شما را پاسخ دهیم.
   این محدوده نشان دهنده این خواهد بود که ساب ووفر قابلیت پخش این محدوده از فرکانس را دارد. و بطور مثال اگر یک موسیقی با طیف فرکانسی ۲۰ تا ۱۵۰ هرتزی را که فرمودید از زیاد به کم پخش کنید بدون این که ساب ووفر آسیبی ببیند آن را پخش خواهد کرد و اگر از این محدوده خارج شویم ساب قادر به پخش آن فرکانس صوتی نخواهد بود و شاید دچار آسیب شود. هر قدر این فرکانس کمتر باشد به محدوده ساب سونیک نزدیک تر می شود که انسان قادر به شنیدن آن نخواهد بود و هر چقدر بیشتر باشد به صدایی شبیه کیک یا ضربه ای نزدیک تر خواهد بود.
   معمولا شروع فرکانس از حدود همین ۲۰ هرتز برای ساب ووفر ها شروع و برخی اوقات تا رنج کیلو مثلا ۲ کیلو هرتز پیش می رود. صحت اینکه آیا ساب ووفر واقعا قادر به پخش این فرکانس هست بر عهده شرکت سازنده می باشد زیرا تجهیزات لازم جهت اندازه گیری پهنای باند فرکانسی را دارد. گاهی اوقات برای جلب توجه اغراق به کار می رود و یا گاهی چند هرتز از محدوده بیشتر اعلام میکنند.
   استاندار معمولا بر اساس حداقل فرکانس یعنی همان حدود ۲۰ شاید کمتر نزدیک به ساب سونیک آغاز شده و تا هر رنجی که بشود به آن فرکانس و صوت، باس یا همان بیس گفت محدود می شود. چون اصل استفاده از ساب ووفر ایجاد باس می باشد. این محدوده از فرکانس را در بر میگیرد.
   از آنجا که کانال خروجی آمپلی فایر فول رنج بوده و تمامی فرکانس ها را در خروجی ارائه می دهد و ساب ووفر قادر به پخش تمامی فرکانس های بالا و میانی را ندارد برای ساب ووفر از فیلتر فرکانس پایین گذر یعنی همان LPF استفاده می شود. معمولا اگر این محدوده قابل تنظیم نباشد تقریبا بر روی محدوده ۸۰ هرتز از قبل تنظیم شده است.
   ممنون از شما دوست عزیز بابت این سوال

 39. Atour گفت:

  با سلام
  ایا این موضوع در مورد باند کواکسیال هم صدق میکنه یعنی با موازی کردن ۲ باند ۶۹۷۵v2 میشه اونارو زیر ۱کانال بست و صدای خوبی گرفت؟
  ۲کانال یه امپلی استریو واسه راه اندازی ۲جفت کواکسیال میشه بست؟

  1. محسن گفت:

   سلام اگر آمپلی فایر در ۲ اهم توان لازم و قدرت کافی را داشته داشته باشد بله امکان پذیر است. توان کل کانال بین دو بلندگو بطور یکسان تقسیم خواهد شد.

 40. هادي گفت:

  اگر یه ساب با دو کوئل چهار اهمی رو به حالت موازی که بشه دو اهم رو به امپلی استریو درحالت بریج متصل کنیم مشکلی پیش میاد؟
  امپلی تورنادو ١٨٠٠ وات ۴ کانال
  ساب پایونر ۳۰۷d4
  چطوری بهترین قدرتو بگیرم؟

  1. محسن گفت:

   بهترین کار استفاده از آمپلی فایر مونو می باشد. پایداری آمپلی فایر های استرریو در حالت پل در ۴ اهم می باشد. و با اتصال ساب ووفر ۲ اهمی احتمال اینکه جریان بیشتری از آمپلی فایر بگیرد در ولوم های بالا احتمال کلیپینگ وجود دارد.با این حال در ولوم و توان پایین مشکلی پیش نخواهد آمد.

   1. هادي گفت:

    بااین شرایط چطوری ساب رو امپلی استریو متصل کنم که بیشترین قدرت رو بتونم بگیرم؟

    1. محسن گفت:

     کلا برای آمپهای استریو ما فقط ساب های سبک رو پیشنهاد میدیم.سابهایی تا نهایتا ۲۵۰ وات RMS اون هم فقط تک کویل(۴اهم). ساب های دو کویل به دلیل مانور بالا در ترکیب امپدانس مناسب آمپ ها مونو هستند. درسته آمپ های استریو تنظیمات اتصال ساب ووفر رو دارند ولی قدرتشون در مقایسه با آمپ های مونو کمتره و ساب ووفر ها نیز معولا دیگه توان هاشون از ۲۵۰ وات RMS شروع میشه. اگر قصد استفاده از آمپ استریو رو دارید باید به توان RMS ساب ووفر دقت کنید و اینکه حتما ۴ اهمی باشند(تک کویل).

 41. عادل گفت:

  خب اگه جواب نداره سوالم بگین جواب نداره غلط میفرمایید.اینهمه سوال من ۱۵ روزه منتظرم جواب بدین دیدم همه رو جواب دادین الا من.ممنون ازتون

  1. محسن گفت:

   سلام. پوزش اینجانب را پذیرا باشید. بدلیل ازدیاد نظرات برخی اوقات از نظر به دور می مانند. در مورد پاسخ سوال شما: زمانی این اتفاق می افتد که هیچ راهنمایی از سمت فروشنده نمی شود. گاهی هم با هزینه های زیاد همانند خرید شما علنا خروجی مطلوبی دریافت نخواهید کرد. با این حال پیشنهاد میشود که کویل ها را موازی کنید تا به امپدانس ۲ اهمی برسید. حتی می توانید در آینده یک ساب ووفر دو اهمی برای جلوگیری از هدر رفت توان آمپلی فایر به مجموعه( بصورت موازی تا به امپدانس یک اهم برسید) اضافه کنید.

 42. حمید گفت:

  سلام جناب یه باند ۳ اهمی رو چطور ب امپیلی ۲ یا ۴ اهم متصل کنم؟؟

  1. محسن گفت:

   تفاوتی در نحوه نصب برای بلندگو وجود ندارد. مقوله اهم بندی بیشتر مربوط به ساب ووفر ها می باشد.پایداری آمپلی فایر های استریو بر پایه دو اهم می باشد و ۳ اهم بسیار مناسب خواهد بود و توان بالایی به بلندگو منتقل خواهد شد.

   1. حمید گفت:

    ممنون اخه باندی ک خریداری کردم ۳ اهم کنود هستش دقیق بخوام بگم ۷۱۰exکنود

 43. ابی گفت:

  سلام.ممنون از مطالب خوبتون..فقط هرچی نگاه کردم ندیدم اگر ممکن هست راهنمایی کنید.میخام دوتا ساب تک کویل ۴ اهمی به امپلی منو ۱۲۰۰پی ار اس ببندم..چطوری سیم کشی کنم ک روی ۴اهم بمونه؟

  1. محسن گفت:

   سلام. دو تا ساب ۴ اهم رو اگر سری کنید میشه ۸ اهم اگر موازی کنید میشه ۲ اهم. آمپلی فایر های مونو پایداری شون روی یک اهم هست یا نهایت دو اهم. بهترین کار موازی کردن ساب ها می باشد. توجه داشته باشید که اگر ساب ووفر ها توان پایینی دارند گین آمپ را از صفر کم کم زیاد کنید تا آسیبی نبینند.

   1. ابی گفت:

    تشکر از راهنمایی??

  2. حمید گفت:

   کار خاصی لازم نبست انجام بدید اگ امپیلی شما کشش دوتا رو باهم داشته باشه فقط لازمه از خروجی امپیلتون متصل کنید ب سابتون ساده بخوام بگم زیر امپیلی باید چهار تا سیم باشه دوتا ب یه ساب دوتام ب یه ساب
   همه گفته های بالا تو شرایطی هستش ک امپیلی شما روی ۴ اهم باشه

 44. حسین گفت:

  لطفاً مزایا یا معایب ساب ووفر های دبل کویل نسبت به تک کویل رو ساده و مختصر توضیح بدید .

  سپس لطفاً به این دو سوال پاسخ بدید

  سوال اول
  در مورد ساب Audison APS 8D که دو کویل چهار اهم هست و قدرت ۲۵۰ RMS ، برای راه اندازی کامل ، آیا باید از آمپلی فایر دو یا چهار کاناله استفاده شود که هر کانال چهار اهم ۱۲۵ RMS قدرت داشته باشد ؟ یا باید هر کانال ۲۵۰ RMS قدرت داشته باشد ؟

  سوال دوم
  برای راه اندازی کامل یک ساب تک کویل مثل Audisun APS 8R با قدرت ۲۵۰ RMS ، استفاده از یک آمپلی با قدرت ۱۷۰ تا ۲۰۰ RMS کافی هست یا حتما باید آمپلی فایر دقیقاً ۲۵۰ RMS قدرت داشته باشد ؟

  1. محسن گفت:

   سلام دوست عزیز. با موازی کردن سیم پیچ ها میتوانید به مقاومت ۲ اهمی دست یابید و با اتصال به یک آمپ مونو آن را راه اندازی کنید. دو کویل را جداگانه نمی توان به دو کانال مجزا متصل کرد.یک کانال ۲۵۰ واتی مناسب خواهد بود. توجه داشته باشید که تنها باید از یک کانال با توان حدود ۲۵۰ وات RMS استفاده کنید.
   از آنجایی که از آمپلی فایر های استریو نیز میتوان برای راه اندازی ساب ووفر ها در حالت پل زدن دو کانال استفاده کرد پیشنهاد نمی شود از آمپ استریو جهت راه اندازی ساب مذکور استفاده کنید. زیرا آمپ هایر استریو در حال پل مقاومت ۴ اهمی خواهند داشت و این با مقاومت ۲ اهمی ساب ووفر مطابقت نخواهد داشت. اگر سیم پیچ های ساب ووفر را سری کنید به مقاومت ۸ اهمی دست پیدا میکنید که کار را دشوار تر خواهد کرد.

   در مورد سوال دوم نیز توان ۲۵۰ وات RMS بهترین حالت برای دستیابی به حداکثر توان ساب ووفر می باشد. البته گاهی در این عدد اغراق به کار میرود ولی پیشنهاد میشود از توانی نزدیک به این عدد استفاده کنید. مثلا با ۲۰۰ وات نیز میتوانید به ۷۵ تا ۸۰ در صد توان ساب برسید و خروجی خوبی از آن بگیرید.ولی ۱۰۰ وات اصلا مناسب ساب ووفر نمی باشد.
   اگر پاسخ گنگ بود فرمایش کنید تا مجدد برایتان توضیح دهم. سپاس از شما دوست عزیز

   1. حسین گفت:

    سپاس از پاسخ کامل و واضح شما . از اینکه برای بالا رفتن سطح دانش ما نسبت به صنعت کارآدیو وقت می‌گذارید و تلاش می کنید بی نهایت سپاسگزارم .

    1. محسن گفت:

     ممنون از حسن نظرتون

 45. عادل گفت:

  سلام ساب من ارت کوییک dbxi هستش.و دبل کویل ۴ اهم هست.ولی امپلی مونو ی من روی ۱ اهم ۸۰۰rms میده و روی ۲ اهم ۴۰۰.چجوری باید درایوش کرد؟سابم ۷۵۰ ار ام اسه.ممنون❤

  1. محسن گفت:

   سلام. بهترین کار موازی کردن کویل ها می باشد تا به امپدانس ۲ اهم برسد.

  2. Alireza گفت:

   ۵۰ ار ام اس هیچ اشکالی نداره و ایرادی برای سابتون پیش نمیاد❤

 46. نوید گفت:

  سلام ممنون از مطالب مفیدتون.می خواستم بدونم در سیستم های sq بهتره ساب رو با آمپ استریو درایو کنیم یا مونو؟

  1. محسن گفت:

   سلام. کلا آمپ های استریو جهت راه اندازی فول رنج ها مناسب هستند با اینکه تنطیمات اتصال ساب ووفر دارا می باشند ولی معمولا توان لازم جهت راه اندازی سابووفر را ندارند . در هر صورت پیشنهاد میشود از آمپ های مونو جهت راه اندازی ساب ووفر استفاده کنید.میتوانید با توجه به توان RMS ساب ووفر، یک آمپلی فایر متناسب با آن تهیه کنید.

   1. امیر گفت:

    سلام بنده ساب را به دلیل مسافرت جدا کردم بعد دوباره وصلش کردم خواستم ببینم نیاز به تنظیم مجدد هست یا نه

    1. سلام خیر نیازی به این کار نیست.فقط در اتصال ترمینال یا همان قطب مثبت و منفی دقت کنید

   2. علی گفت:

    سلام ممنون برای اطلاعات مفیدی که میگذارید. میخواستم بدونم که نوع آمپلی، اهم بندی و اتصال در نرمی یا خشکی صدای ساب تاثیر داره یا فقط نوع ساب باکس اون تاثیر گذاره؟ من یک جفت ساب ١٠ اینچ هرتز Ds25.3 دارم و دنبال یه بیس نرم و با کیفیت هستم. هنوز آمپ تهیه نکردم و نمیدونم از یکی یا دو تا ساب استفاده کنم.

    1. نرمی یا خشک بودن صدای ساب بیشتر به طراحی خود ساب برمیگرده که چه تن صدایی داره. عامل بعدی انتخاب باکس هست. با توجه به اینکه ساب ووفر های کوچک دقت بالایی دارند و باکس های سیلد نیز نسبت به باکسهای پورتد هر چند حجم صدای کمتری دارند اما از دقت بالایی برخوردار می باشند. پیشنهاد میکنیم که از یک جفت باکس سیلد(و یا بصورت باکس دوبل) استفاده کنید.
     سایز باکس پیشنهادی را نیز میتوانید از داخل کاتالوگ محصول مشاهده کنید.

  2. امید گفت:

   بنظر من سعی کنید از آمپ ها و ساب های کیفیتی مثل برند گلیدن یا فوکال استفاده کنید

 47. آریا توکلی گفت:

  مدت ها بود میخواستم نحوه اهم بندی ساب و فرمول های آن را بدونم و اطلاعاتی درباره اینکه در چه مواقعی ساب باید سری یا موازی بسته شود کسب کنم.
  ممنون از مطلب جامع و سایت خوبتون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The maximum upload file size: ۲ MB. You can upload: image.