نصب ساب باکس اکتیو بر روی MG 550

نصب ساب باکس اکتیو DBA200 از برند هرتز بر روی خودرو MG 550 و تست صدا از این نصب