نصب سیستم صوتی روی اکتیون

نصب سیستم صوتی بر روی خودرو سانگ یانگ اکتیون
کامپوننت فیوژن مدل RE-CM650
آمپلی فایر هرتز مدل HCP 4D
ساب باکس اکتیو مدل AL-P592TW