نصب سیستم زانتیا و تست صدا

نصب مجدد و آپگرید سیستم صوتی زانتیا
با امپلی فایرها از برند پاورباس
باکس از برند اودیسون
بلندگوهای استیج جلو از برند اودیسون
خازن از برند دی_ال_اس