آپگرید سیستم صوتی هامر اچ2

آپگرید سیستم صوتی هامر اچ2 (Hummer H2)
رفع ایرادات فنی در نصب هدیونیت کنوود 9017 و نصب دوربین جلو و دوربین ثبت وقایع مدل N520 کنوود و دوربین عقب