نگاهی به نرم افزار پایونیر سینک pioneer sync

پایونیر سینک pioneer sync

 نرم افزار پایونیر سینک pioneer sync
در سال 2018 شرکت پایونیر همزمان با عرضه هدیونیت SPH-C10BTنرم افزاری را هم معرفی کرد به نام پایونیرسینک :
این نرم افزار که در واقع به طور انحصاری برای دستگاه C10BT طراحی شده بود به نوعی در آمیختن گوشی های هوشمند با هدیونیت های کارادیو بود.

ادامه مطلب