اول محل موردنظر برای دمپینگ را انتخاب کنید.

سه بسته پیشنهادی برای هر منطقه وجود دارد; لایه اول (مهار لرزه) و لایه دوم (جاذب صدا یا حرارت)

از بین هر لایه فقط یکی را انتخاب کنید.

اگر نیاز به مشاوره و راهنمایی در این زمینه را داشتید, با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۶۶۷۶۰۰۹۱   ۰۲۱-۶۶۷۶۰۰۹۲

doors
لایه اول
 • لایه اول
 • پشت بلندگو
 • لایه دوم
 • پنل پلاستیکی درب

Aero ورق دمپینگ STP

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان
داخل درب
 • داخل درب
 • جاذب صدا
 • پنل پلاستیکی درب

Black Gold ورق دمپینگ STP

۲۱۵,۰۰۰ تومان
داخل درب
 • داخل درب
 • جاذب صدا
 • پنل پلاستیکی درب

Black Silver ورق دمپینگ STP

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۷۵۰ تومان
roof
لایه اول (مهار لرزه)
 • لایه اول (مهار لرزه)
 • لایه دوم (جاذب صدا)

Aero ورق دمپینگ STP

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان
لایه اول (مهار لرزه)
 • لایه اول (مهار لرزه)
 • لایه دوم (جاذب صدا)

Black Gold ورق دمپینگ STP

۲۱۵,۰۰۰ تومان
لایه اول (مهار لرزه)
 • لایه اول (مهار لرزه)
 • لایه دوم (جاذب صدا)

Black Silver ورق دمپینگ STP

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۷۵۰ تومان
floor
لایه اول (مهار لرزه)
 • لایه اول (مهار لرزه)
 • لایه دوم (جاذب صدا)

Aero ورق دمپینگ STP

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم

Black Gold ورق دمپینگ STP

۲۱۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم

Black Silver ورق دمپینگ STP

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۷۵۰ تومان
hood
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم

Aero ورق دمپینگ STP

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم

Black Gold ورق دمپینگ STP

۲۱۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم

Black Silver ورق دمپینگ STP

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۷۵۰ تومان
dash
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم
 • لایه سوم

Aero ورق دمپینگ STP

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم

Black Gold ورق دمپینگ STP

۲۱۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم

Black Silver ورق دمپینگ STP

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۷۵۰ تومان
trunk-floor
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم (جاذب صدا)

Aero ورق دمپینگ STP

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم (جاذب صدا)

Black Gold ورق دمپینگ STP

۲۱۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول
 • لایه دوم (جاذب صدا)

Black Silver ورق دمپینگ STP

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۷۵۰ تومان
trunk-door
لایه اول
 • لایه اول

Aero ورق دمپینگ STP

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول

Black Gold ورق دمپینگ STP

۲۱۵,۰۰۰ تومان
لایه اول
 • لایه اول

Black Silver ورق دمپینگ STP

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۷۵۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *