Showing all 12 results

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
lightning-audio
بستن

رینگ ترمینال Lightning Audio SPRT2C

200,000 تومان
رینگ ترمینال قابلیت اتصال سیم 2 گیج
lightning-audio
بستن

ترمینال Lightning Audio PRT4

150,000 تومان
رینگ ترمینال قسمت ورودی سیم،پیچی سایز ورودی سیم 4 گیج
lightning-audio
بستن

رینگ ترمینال Lightning Audio PRT1/0C

200,000 تومان
رینگ ترمینال سایز ورودی سیم 0 گیج
lightning-audio
بستن

ترمینال Lightning Audio PRT8

100,000 تومان
رینگ ترمینال قسمت ورودی سیم،پیچی سایز ورودی سیم 8 گیج
lightning-audio
بستن

ترمینال Lightning Audio PRT4C

160,000 تومان
رینگ ترمینال قسمت ورودی سیم،پیچی سایز ورودی سیم 4 گیج
lightning-audio
بستن

ترمینال Lightning Audio PRT2C

180,000 تومان
رینگ ترمینال قسمت ورودی سیم،پیچی سایز ورودی سیم 2 گیج
lightning-audio
بستن

تقسیم اضافه شونده خازن Lightning Audio

390,000 تومان
تقسیم اضافه شونده به خازن دارای قسمت منفی و مثبت ورودی ها 0 گیج خروجی ها 2 عدد 8 گیج و 2 عدد 10 گیجتقسیم اضافه شونده به خازن دارای قسمت منفی و مثبت ورودی ها 0 گیج خروجی ها 2 عدد 8 گیج و 2 عدد 10 گیج