0
نصب سیستم صوتی بروی خودرو دنا
استیج جلو و عقب کامپوننت اودیسون APK165
باکس از برند هرتز DBX 30
آمپ ساب از برند هرتز HCP1D
آمپ کامپوننت ها از برند هرتز HCP4D
خازن از برند DLS CAP1F
مت ها و مواد دمپینگ (عایق صوتی صدا و دمایی) از برند STP
0

دیدگاه بگذارید